NABÍDKA
NOVINKY

VII. členská schůze České unie školního plavání před 1 měsícem, 17.2.2020 - [DOPLNIT TEXT]
PF 2020 před 3 měsíci, 5.1.2020 -
NAPIŠTE NÁM

Instruktor plavání

 • Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport


Povolání: Instruktor plavání


Platnost: od 1. 8. 2013 do - neomezeně


Možnost uplatnění: Profesní uplatnění v oboru, možnost získání živnostenského oprávnění, uznávané vzdělání nejen v zemích EU (po překladu do úředního jazyka), 


Zkoušející:

Zástupce autorizované osoby České unie školního plavání, z. s. 

 • Mgr. Ladislav Botek
 • Mgr. René Lakomý


Vstupní požadavky

 1. Věk nejméně 18 let v den složení zkoušky - doklad: občanský průkaz (kopie v listinné podobě).
 2. Minimálně střední vzdělání s maturitou - doklad: kopie vysvědčení o maturitní zkoušce.
 3. Zdravotní způsobilost k výkonu povolání INSTRUKTOR PLAVÁNÍ  podle NSP – doklad: lékařské potvrzení o zdravotním stavu, který umožňuje výkon povolání instruktora plavání.
 4. Doklad o úhradě zkoušky.
 5. Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk klientů (písemná práce).

Poznámka: předložené doklady a  materiály se nevrací a zůstávají součástí protokolu. Doklady není třeba úředně ověřovat.


Zkouškové požadavky

 1. Písemný test z oblastí umožňujících písemné ověřování.
 2. Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk klientů (písemná práce obsahující: Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcové plány pro plaveckou výuku v délce 10 nebo 20 lekcí nebo 5 měsíců. Plán bude obsahovat hlavní cíl vybraného tématu, postupné cíle, stručný obsah jednotlivých lekcí, rozdělení lekce na úvodní, hlavní a závěrečnou část, volba pomůcek, zajištění bezpečnosti a kontrolní cvičení pro sledování postupu pohybového učení).

Témata:

 1. Předplavecká výuka dětí mateřských škol nebo žáků 1. stupně základních škol do doby zahájení základní plavecké výuky.
 2. Základní plavecká výuka žáků 1. stupně základních škol, obsah výuky, realizace prvních 5 měsíců (10 dvouhodinových nebo 20 hodinových lekcí).
 3. Základní plavecká výuka žáků 1. stupně základních škol, obsah výuky, druhých 5 měsíců (10 dvouhodinových nebo 20 hodinových lekcí).
 4. Zdokonalovací výuka plavání žáků základních škol po absolvování základní plavecké výuky (obsah výuky podle RVP – ZV 5.8.2. Tělesná výchova 2. stupeň). Obsah výuky, rozpracovat 20 hodinových lekcí.
 5. Rámcový plán přípravné a základní plavecké výuky pro dospělé.

3.  Ústní část zkoušky skládající se z obhajoby práce a otázek z tematiky, která vyžaduje ústní zkoušení.

4.  Praktická část zkoušky skládající se: 

 • Uplavat 400 metrů jedním zvoleným plaveckým způsobem z toho prvních 200 metrů do limitu pod 4 minuty.
 • Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů při plavecké výuce.
 • Vysvětlení a předvedení technik plavání.

Podrobný přehled požadovaných odborných způsobilostí včetně kritérií a způsobu hodnocení lze dohledat v hodnotícím standardu INSTRUKTOR PLAVÁNÍ v NÁRODNÍ SOUSTAVĚ KVALIFIKACÍ.


Nejbližší termín a místo zkoušky

pátek 1. května 2020 od 9.00 hodin

Přihlášku zašlete nejpozději do 1. dubna 2020


úterý 17. listopadu 2020 od 9.00 hodin

Přihlášku zašlete nejpozději do 17. října 2020


Krytý bazén Kopřivnice, Husova 1340/9 ​


Časová náročnost: 1 den (cca 10 - 12 hodin, bez času na přestávky a na přípravu)

Přihláška

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu ladislav.botek@cusp.cz nejpozději do 1. 4. 2020. Nejpozději 21 dnů před termínem zkoušky Vám bude zaslána pozvánka ke zkoušce.


Cena zkoušky

celková cena za absolvování zkoušky a udělení OSVĚDČENÍ INSTRUKTOR PLAVÁNÍ je následující:

a)  pro uchazeče z plaveckých škol  sdružených v ČUŠP  3300,- Kč vč. DPH
b) ostatní  4900,- Kč vč. DPH


Úhrada zkoušky bude provedena převodem na bankovní účet ČUŠP uvedený  ve faktuře nejméně 7 dnů před termínem konání zkoušky. Faktura bude odeslána na adresu objednatele zkoušky po přijetí Přihlášky.


Kontakty

Mgr. Ladislav Botek

mobil: 777 108 685

e-mail ladislav.botek@cusp.cz


Mgr. René Lakomý

mobil: 737 214 436

e-mail: renelakomy@seznam.cz,


Poštovní adresa

Česká unie školního plavání, z. s., 

Sportovní 1214, 

686 01 Uherské Hradiště


Partneři České unie školního plavání