NABÍDKA
NOVINKY

VII. členská schůze České unie školního plavání před 2 dny, 17.2.2020 - [DOPLNIT TEXT]
PF 2020 před 1 měsícem, 5.1.2020 -
NAPIŠTE NÁM

PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2019

před 9 měsíci, 17.5.2019 V. ETAPA

MŠMT vyhlašuje na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 pátou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podání žádosti je možné do 12.6.2019 


Text vyhlášení a další informace k programu jsou k dispozici zde.


Partneři České unie školního plavání