NABÍDKA
NOVINKY

PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2019 před 5 měsíci, 17.5.2019 - V. ETAPA
Metodický seminář květen 2019 před 5 měsíci, 9.5.2019 - POZVÁNKA + PROGRAM
NAPIŠTE NÁM

PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2019

před 5 měsíci, 17.5.2019 V. ETAPA

MŠMT vyhlašuje na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 pátou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podání žádosti je možné do 12.6.2019 


Text vyhlášení a další informace k programu jsou k dispozici zde.


Partneři České unie školního plavání